Azdavay

Azdavay ilçesi 14.2.1945 tarih ve 4869 sayili kanun ile 20 Nisan 1946 tarihinden itibaren ilçe olmuştur. İlçemiz Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu ilinin Kuzeybatısında 1268 Km2 yüzölçümüne sahip engebeli ve ormanlik arazi ile çevrilidir. İlçe kuzeyde Cide İlçesi, güneyde Daday ilçesi, batida Pınarbaşı ilçesi, doğuda Küre ilçesi ve kuzeydoğuda İnebolu ilçesi ile çevrilidir. Rakım 830 metredir. Akarsuları Devrekani çayı, Devrekani ilçesinden çıkarak Cide ilçesinde denize ulaşır. Valay çayı, Gümürtler çayı belli başlı akarsularıdır. Azdavay´ın tarihi hakkında arkeolojik kazılara göre M.Ö.8´nci yüzyılda Paflogonyalılara kadar uzanmaktadır. Çeşitli tarihlerde Gasgaslar, Etiler, Dorlar, Kimerler, Lidyalilar, İranlilar, Kapadokyalılar, Helenler, Pantuslar, Galadyalılar, Bitonyalılar, Romalılar, Bizanslılar egemen olmuştur. Candaroğulları zamanında Kastamonu sancağına bağlı 36 kadılıktan biri olarak idare edilmiş, 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet´in Kastamonu´yu Osmanlı topraklarına katmasıyla Azdavay´da Osmanlı Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmiştir.

     Efsaneye göre; Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye başlamıştır. Kastamonu Kalesi de düştükten sonra Bizans orduları Türkleri çeşitli hilelerle durdurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Rivayete göre dönemin kale kumandanı Dimitri, Türklerin su ihtiyacını karşıladığı yegane göle, çevrede yaşayan herkesi öldürecek kadar zehir bırakır. O esnada göl yakınında olan ve durumu fark eden bir Türk genci, Yakup, hemen Türk Komutanı Koca Reisi konuyla alakalı olarak bilgilendirir. Koca Reis, çevrede herkesin sudan zehirlendiğini düşündürecek bir tertibat alır. Bizans ordusunun kale kumandanı Dimitri, önden göndermiş olduğu askerlerinden Türklerin zehirlenmiş olduğu haberini aldıktan sonra, kaybetmiş olduğu topraklara tekrar yerleşmek ümidiyle yola koyulur. Ölü olduğunu düşündükleri Türk Ordusu, Hilal Taktiği ile düşmanı bozguna uğratırken kaçmaya çalışan komutan Dimitri, Türkler hortladı, Türkler azdı, Türkler azdı vay der ve Azdavay’ın adını buradan aldığı rivayet olunur.

İLÇENİN NÜFUSU:
İlçe merkezinin nüfusu 1980 yılı Genel Nüfus sayımına göre 2418, 1985 yılı Genel Nüfus sayımına göre 3446, 1990 yılı Genel Nüfus sayımına göre 3901, 1997 Genel Nüfus sayımında 3095, 2018 yılı sayımında ise şehir merkezi nüfusu 3368 ve 4358 köy nüfusu olarak tespit edilmiştir. İlçe halkının büyük bir bölümü genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerine göç etmişlerdir.

İLÇEDE SOSYAL YAŞAM:
Azdavay bir sanayi merkezi olmadığı için bu yüzden göçün en çok yaşandıgı ilçede sosyal hareketlilik söz konusu değildir. İlçede özel sektör olarak maden işletmeciligi, konfeksiyon atölyeleri, orman işçiligi, hayvancılık ve küçük çaplarda tarim yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık yaygınlaşmaya başlamış isede fazla gelişmemiştir. Bu sebeple genellikle İstanbul başta olmak üzere çeşitli büyük şehirlere göç mevcuttur. Hatta bazı köyler ve mahalleler tamamen boşaltılmış durumdadir. Ögrenci yoklugundan köy okulları kapatılmıştır. Azdavay´da gerek ekonomik gerek kültürel ve gerekse sosyal gelişme yavaş bir seyir takip etmektedir. Bu bakımdan bir takım gelenek ve görenekler bu günün şartlarına uygun olmasada birdenbire ortadan kalkmamıştır. Günün şartları icabı bazılarının yavaş yavaş unutuldugu bazılarınında yeni biçimler aldıgı görülmektedir. Eskiden Azdavay´ın her mahallesinde bir köy odası bulunurdu. Bunlar düğün ve bayramlarda misafir ağırlamakta kullanılırdı. Çoğu zaman burada toplanan köylü çesitli eglence ve oyunlar düzenlerdi. Köyün çocuklarina burada kuran kursları açılırdı. Günümüzde yok olan bu köy odalarını canlandırmak amacıyla bazi köylerdeki halk yeniden köy odası inşa etme girişiminde bulunmaktadir. Günümüzde halen yöresel kıyafeti kadınlarımız giymektedir. Azdavay´a mahsus olan bu kıyafet çok çesitlilik arz eder. Bu kıyafetin önlük kısmı halen ev tezgahlarında dokunmaktadır. Bağlık kısmı ise elle işlenmektedir. Azdavay oyunları adı altında yöresel oyunları halen folklör ekiplerince oynanmaktadır.