Şenpazar

Şenpazar’ın yerleşim yeri olarak ne zamandan beri kullanıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, halk arasında söylenegelen değişik rivayetler bulunmaktadır. İşte bu rivayetlerin bir kısmından ve çevrede bulunan kerpiç yapı ve mezarlık kalıntılarından hareketle Şenpazar’ın Bizans dönemine uzandığı fikri ağar basmaktadır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlıların yerleşim alanı olan İlçe de önemli bir tarihi kalıntı ele geçirilememiştir. Halk arasında derlenen rivayetler değişiklik gösterir. Fakat değişmeyen ve halk arasında şüphe edilmeyen bir şey var ki o da ilk yerleşim alanının bu gün ilçeye bağlı olan “Kuztekke” olarak bilinen mahallenin olduğu yer olmasıdır.

Rivayetlerin birine göre, çok eski dönemlerde bugün Kuztekke olarak bilinen mahallede, Tekkeşin adında Şeyhlerin bir araya geldiği bir Tekke varmış. Bu sebeple bu Tekke’nin bulunduğu yere Tekke Mahallesi denilmiş. Tekke Mahallesi, Hasan Tepesi denilen yerin batı kesiminde kurulduğundan sabah güneşini geç alırmış. Bundan ötürü buraya güneşe kapalı veya gölge kalan taraf manasına gelen ‘Kuz’ eklenerek Kuztekke adi konulmuş. İlçemizin merkezi işte bu köyden gelmektedir.

Diğer bir rivayete göre ise, Candaroğulları zamanında Buhara’dan Şir Ali Bani adında bir Şeyh göç ederek Tekke adi verilen mahalleye yerleşmiştir. Bu köyün bu tarihten itibaren Şeyh Şir Ali Bani ve beraberindekiler tarafından kurulduğu ve nüfusunun da bunlardan türediği söylenmektedir. İşte Şeyh Şir Ali Bani’nin isminden hareketle bugün lice merkezi olan ve o gün Tekke Köyü’nün bir mahallesini oluşturan yere Şeyh Şir Ali Bani’nin şehri veya şehir kuran manasına gelen ‘Şehribani’ ismi verilmiştir. Daha sonra Şehribani isminin halk arasinda ‘Şarabana’ olarak telaffuz edildiği ve 1948-1950 yılları arasında İl Genel Meclisi tarafından ‘Şarbana’ olarak belirlendiği bilinmektedir.

Yine halk arasındaki diğer bir söylentiye göre, bu bölgenin eskiden üzüm bağları ile kaplı olduğu, Şenpazar ilçe merkezinin kurulu olduğu vadi üzerinde bir de Şarap imalathanesi kurulu olduğu ve bunlardan hareketle buraya Şarbana adının da verildiği söylenmektedir.
İlk olarak ‘Şehribani’ daha sonra ise halk arasında ‘Şarabani ve Şarbana’ biçiminde söylenen ilçe adi son olarak bugünkü “Şenpazar” biçimine dönüşmüştür. Bugünkü Şenpazar isminin 1968 yılında Türk Dil Kurumunun aldığı karara uyarak, halkın teklifi üzerine İl Genel Meclisince kabul edilerek bucak ismi olarak değiştirilmiştir.1954 yılında nahiye olmuş, 1974 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş olup; 1987 yılının mayıs ayında ise ilçe olmasına karar verilmiştir.